OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUS (SKV2), LAUREA TIKKURILA > KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S17, TIKKURILA

Kauneudenhoitoalan koulutus, monimuotototeutus, S17, Tikkurila

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
KEMIAN JA MARKKINNOINNIN OSAAJA
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Markkinointiviestintä 10
     
           
           
Kosmetiikan kemia 10
     
           
           
Kosmetiikan lainsäädäntö 5
       
           
         
Tieteellisen tekstin lukutaito 5
       
           
         
30000201000000201000000
KOSMETIIKAN JA LIIKETOIMINNAN OSAAJA
                                   
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
English for Cosmetics Industry 5
       
           
         
Start up kauneusala 10
       
           
         
Biokemia 5
       
           
         
Kosmetiikkatuotteen koostumus ja toiminta 5  
       
           
       
Pinta-aktiiviset aineet ja emulsiot 5  
       
           
       
201000020100000020100000
KANSAINVÄLINEN KOSMETIIKKAOSAAJA
                                   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Kosmetikaindustrin ur nordiskt perspektiv 10  
       
           
       
Kosmetiikan säilyvyys 5  
       
           
       
Management Skills 5  
         
           
     
Service Business 5  
         
           
     
Palvelumuotoilu 5  
         
           
     
03000001515000001515000
KOSMETIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15    
         
           
   
Harjoittelu 2 15      
           
           
001515000015015000015015
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
         
 
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15      
           
           
7711561610.50.51561610.50.515
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 47 16 30 26 31 31 16 15.5 0.5 30 26 31 31 16 15.5 0.5 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.