OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUS (SKV2), LAUREA TIKKURILA

Kauneudenhoitoalan koulutus (SKV2), Laurea Tikkurila
Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Estenomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot