OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SKV2 KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

SKV2 Kauneudenhoitoalan koulutus, Laurea Tikkurila
Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Estenomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot