OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHV2), LAUREA TIKKURILA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S16, TIKKURILA

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S16, Tikkurila

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
       
           
         
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
300002550000025500000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
           
       
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
       
           
         
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
       
           
         
English for Health Promotion and Wellbeing 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
201000020100000020100000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
           
     
03000001515000001515000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15                                    
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen 10                                    
Svenska inom vårdbranschen 5    
           
           
 
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5    
           
           
 
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Hoitotyön johtaminen 5      
           
           
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen 5    
           
           
 
001550000015500000155
PALVELULIIKETOIMINTA
                                   
Terveysteknologia itsehoidon, omahoidon ja kotona selviytymisen tukena 5  
         
           
     
Erityisryhmien ja monisairaiden potilaiden osallisuuden tukeminen 5  
         
           
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) 15    
         
           
   
Service as Business 5    
         
           
   
010200000102000000102000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Opinnäytetyö 15    
         
         
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5
       
           
         
Tutkimusmenetelmät 5  
         
           
     
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1  
         
           
     
7815025267.57.5025267.57.50
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 58 50 5 27 30 27 31 27.5 22.5 5 27 30 27 31 27.5 22.5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.