OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHG2), LAUREA OTANIEMI > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K15, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K15, Otaniemi

Kevät 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
Ihmisen elämänkulun vaiheet 5  
       
           
       
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
305003005000030050000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
           
       
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
           
           
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
           
           
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
201000200100000200100000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Johtaminen hoitotyössä 5    
         
           
   
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15    
         
           
   
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5    
         
           
   
010300001003000001003000
VOIMAANTUMISEN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ
                                   
Hoitotyön jatkuvuuden edistäminen kotiympäristöissä 5      
           
           
Turvallisuus ja riskien hallinta hoitotyössä 5      
           
           
Voimaannuttavat hoitotyön menetelmät 5      
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V: Asiakkaan voimaantuminen 15      
           
           
000300000003000000030
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Bspirit 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Englannin kielen perusviestintä 5
     
           
           
Ruotsin kielen perusviestintä 5
     
           
           
100001000000010000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 62 46 30 67 0 62 0 46 0 30 67 0 62 0 46 0 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.