OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHG2), LAUREA OTANIEMI > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K15, OTANIEMI

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K15, Otaniemi

Kevät 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
Ihmisen elämänkulun vaiheet 5  
       
           
       
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
305003005000030050000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
           
       
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
           
           
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
           
           
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
201000200100000200100000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Johtaminen hoitotyössä 5    
         
           
   
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15    
         
           
   
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5    
         
           
   
010300001003000001003000
VOIMAANTUMISEN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ
                                   
Hoitotyön jatkuvuuden edistäminen kotiympäristöissä 5      
           
           
Turvallisuus ja riskien hallinta hoitotyössä 5      
           
           
Voimaannuttavat hoitotyön menetelmät 5      
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V: Asiakkaan voimaantuminen 15      
           
           
000300000003000000030
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Bspirit 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Englannin kielen perusviestintä 5
     
           
           
Ruotsin kielen perusviestintä 5
     
           
           
100001000000010000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 62 46 30 67 0 62 0 46 0 30 67 0 62 0 46 0 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.