OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHF2), LAUREA LOHJA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K18, LOHJA

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K18, Lohja

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
           
           
300003000000030000000
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10  
       
           
       
English for Health Care 5  
       
           
       
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15  
       
           
       
030000030000000300000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-being at Different Life Stages 10    
         
           
   
Svenska i vården 5    
         
           
   
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5    
         
           
   
Professional Development in Practice IV 15    
         
           
   
003500000350000003500
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                   
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5    
         
           
   
Uudistuva hoitotyö 10    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
           
   
003000000300000003000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
722107020210070202100
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 62 86 0 37 0 62 0 86 0 0 37 0 62 0 86 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.