OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHB2), LAUREA HYVINKÄÄ > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S16, HYVINKÄÄ

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S16, Hyvinkää

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
300003000000030000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10
     
           
           
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
           
           
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
           
           
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen 10  
       
           
       
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15  
       
           
       
035000035000000350000
YHTEISKUNTAVASTUULLINEN ASIANTUNTIJATYÖ
                                   
Asiantuntijatyön, yrittäjyyden ja organisaation kehittäminen 5    
         
           
   
Oikeudellinen osaaminen 5    
         
           
   
Turvallisuus ja yhteiskuntavastuu terveydenhuollossa 5    
         
           
   
Työn kehittämisen harjoittelu 15    
         
           
   
Kliininen asiantuntija hoitotyössä 5    
         
           
   
Hoitotyön asiantuntijuudessa kehittyminen 5    
         
           
   
Asiantuntijatyön kehittäminen 5    
         
           
   
004500000450000004500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2
     
           
           
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15  
       
           
       
920109020010090200100
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 69 85 46 0 69 0 85 0 46 0 0 69 0 85 0 46 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.