OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLG2), LAUREA OTANIEMI > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S18, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S18, Otaniemi

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Oikeudellinen osaaminen 5                                    
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
     
           
           
Svenska för tradenomer 5
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 10
       
           
         
Kannattava liiketoiminta 10
       
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
     
   
     
   
 
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Harjoittelu 1 15
   
     
     
Harjoittelu 2 15  
     
     
 
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15    
         
           
   
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15  
     
     
 
79.554.536044.834.842.312.323.512.5044.834.842.312.323.512.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 79.5 54.5 36 0 44.8 34.8 42.3 12.3 23.5 12.5 0 44.8 34.8 42.3 12.3 23.5 12.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.