OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS (HTA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K18, LEPPÄVAARA

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K18, Leppävaara

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10  
     
           
         
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Svenska för tradenomer 5  
       
           
       
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
201500201050000201050000
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
                                   
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10
     
           
           
Introduction to Information and Cyber Security 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Omatoiminen varautuminen 5  
     
           
         
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Johtaminen ja esimiestyö 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5  
     
           
         
102500102050000102050000
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
015100001510000001510000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
   
     
   
157.57.50153.83.83.83.800153.83.83.83.800
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
   
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
     
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opinnäytetyö 15  
     
       
   
671706161160061611600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 51 69.5 34.5 0 51 34.8 34.8 24.8 9.8 0 0 51 34.8 34.8 24.8 9.8 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.