OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS (HTA2), LAUREA LEPPÄVAARA

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, turvallisuusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot