OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SOSIONOMIKOULUTUS (SSF2), LAUREA LOHJA > SOSIONOMIKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S18, LOHJA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S18, Lohja

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5
     
           
           
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15
     
           
           
English in Social Services 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
                                   
Hyvinvointi ja osallisuus 10
     
           
           
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö 10
     
           
           
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Sosiaalialan vaikuttamistyö 5  
       
           
       
Svenska inom socialbranschen 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
                                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen 10
     
           
           
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15  
       
           
       
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä 5  
       
           
       
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Lastentarhaopettaja kelpoisuus) 15  
       
           
       
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
                                   
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5  
       
           
       
Yrittäjyys 5  
       
           
       
Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5  
       
           
       
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Työn kehittämisen harjoittelu 15  
       
           
       
Työn kehittämisen harjoittelu (Lastentarhaopettajan kelpoisuus) 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
779216077092016007709201600
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 77 92 16 0 77 0 92 0 16 0 0 77 0 92 0 16 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.