OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA (SRV2), LAUREA TIKKURILA > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA, MONIMUOTOTOTEUTUS, K22, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
ASIAKASTYÖ SOSIAALI- JA RIKOSSEURAAMUSALALLA
                                   
Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 10
     
           
           
Asiakaskohtainen ja yhteisöllinen muutostyö 5  
     
           
         
Asiakastyön harjoittelu 15  
     
           
         
PALVELU- JA RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ
                                   
Laillisuus sosiaali- ja rikosseuraamusalalla 10  
     
           
         
Turvallisuus rikosseuraamusalalla 5
     
           
           
Rangaistusjärjestelmät 5
     
           
           
Palvelujärjestelmät 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Rikosseuraamusalan englanti 5
     
           
           
RIKOSSEURAAMUSALAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Yrittäjyys 5    
         
           
   
Rikosseuraamusalan esihenkilötyö 5    
         
           
   
Syventävä harjoittelu 15      
         
           
 
Svenska för brottspåföljdsbranschen 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen 10  
       
           
       
Kuntoutus 5  
       
           
       
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15    
       
           
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
       
         
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
365741.515.536362123.51815.5036362123.51815.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
                                   
Vankilaturvallisuus 5                                    
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 10                                    
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
                                   
Motivoiva keskustelu 5                                    
Päihdetyö 5                                    
Mielenterveystyö 5                                    
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
                                   
Kokemusasiantuntijuus rikosseuraamusalalla 5                                    
Kuntouttava sosiaalityö rikosseuraamusalalla 10                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 57 41.5 15.5 36 36 21 23.5 18 15.5 0 36 36 21 23.5 18 15.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.