OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS (SFG2), LAUREA OTANIEMI > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S22, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S22, Otaniemi

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN
                                   
Kuntoutus ja asiakkaan kohtaaminen 5
     
           
           
Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus 5
       
           
         
Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5
     
         
         
Physiotherapy in English 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -harjoittelu 10  
       
           
       
ASIAKKAAN TUTKIMINEN JA KLIININEN PÄÄTTELY
                                   
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet 5
     
           
           
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan soveltaminen 5
       
           
         
Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen 5
     
           
           
Asiakkaan toimintarajoitteet 5
     
           
           
Asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi 5
       
           
         
Clinical Reasoning in Physiotherapy 5
       
           
         
TERAPIAOSAAMINEN
                                   
Fysioterapiamenetelmät 5  
       
           
       
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5
       
           
         
Terapeuttinen harjoittelu 5  
       
           
       
Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen -harjoittelu 10  
         
           
     
Svenska inom fysioterapi 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
TERAPIAMENETELMIEN SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Empowering Mental Functionality 5  
         
           
     
Supporting Sensory Functions 5  
         
           
     
Sydän- ja hengityselimistön toiminnan tukeminen 5  
         
           
     
Soveltava liikunta 5    
         
           
   
Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen -harjoittelu 10    
         
           
   
ASIAKASLÄHTÖISET KUNTOUTUSPALVELUT
                                   
Hyvinvointialan palvelumuotoilu ja yrittäjyys 5    
           
           
 
Digitaaliset kuntoutuspalvelut 5    
         
           
   
Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen 5    
         
           
   
Johtaminen ja esihenkilötyö 5    
           
           
 
Kuntoutuksen verkostot -harjoittelu 10    
           
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15  
       
       
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
626256028.533.5313130.525.5028.533.5313130.525.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
                                   
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät 5                                    
Valinnainen harjoittelu 10                                    
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
                                   
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5                                    
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5                                    
Kipuasiakkaan kuntoutus 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Toimintakyvyn edistämisen projekti 5                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 62 56 0 28.5 33.5 31 31 30.5 25.5 0 28.5 33.5 31 31 30.5 25.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.