OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (NIA), LAUREA LEPPÄVAARA > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY, VIRTUAL STUDIES, S19, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Business Information Technology, virtual studies, S19, Leppävaara

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
BUSINESS OPERATIONS
                                   
Business Processes 10
     
           
           
Understanding Customer Behaviour 5
     
           
           
Business Environment in a Global Economy 5
       
           
         
Profitable Business 1 5  
         
           
     
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Initial Test in Swedish 0                                    
Swedish for Bachelors of Business Administration 5
       
           
         
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Introduction to Finnish Language and Culture 1 5
       
           
         
Suomen kieli ja viestintä 5
       
           
         
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
COMPETENCE IN ICT
                                   
The ICT Environment and Infrastructure 5
     
           
           
Fundamentals of Programming 5
       
           
         
Foundations of Web Development 5
     
           
           
Information Management and Databases 5
       
           
         
Data Networks and Information Security 5
       
           
         
Professional Communication Skills 5
       
           
         
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Corporate Social Responsibility 5    
         
           
   
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5    
         
           
   
EXPERT IN A WORK COMMUNITY
                                   
Placement 1 15
       
           
         
Placement 2 15  
         
           
     
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Career Planning: Tools for Professional Development 2
     
         
         
Career Planning: Work Search and Work in the Future 2  
       
         
     
Career Planning: Working Life Competences 1    
         
         
 
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5    
         
           
   
Bachelor's Thesis 15    
           
           
 
87423103156113115.515.503156113115.515.50
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
                                   
Participation in Voluntary Work 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 87 42 31 0 31 56 11 31 15.5 15.5 0 31 56 11 31 15.5 15.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.