OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN NURSING (SNF2), LAUREA LOHJA > DEGREE PROGRAMME IN NURSING, S19, LOHJA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Nursing, S19, Lohja

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
THE BASICS OF NURSING CARE
                                   
Basics Of Nursing Care 1. 5
     
           
           
Basics Of Nursing Care 2. 5
     
           
           
Structure and Functioning of the Human Body 5
     
           
           
Basic Nursing Skills – Practice 5
     
           
           
Professional Development in Practice I 10
     
           
           
Mathematics Entrance Level Test 0                                    
HEALTH PROMOTION AND NURSING OF NON-COMMUNICABLE DISEASES
       
           
         
Care of Clients with Chronic Illnesses 10
     
           
           
Intercultural Communication Competences in Multicultural Nursing Environment 5
     
           
           
Professional Development in Practice II 15
       
           
         
DECISION-MAKING IN CLINICAL NURSING
                                   
Decision-Making in Acute Nursing Care 10
       
           
         
Mental Health, Crisis Care and Substance Abuse Nursing 5
       
           
         
Professional Development in Practice III 15
       
           
         
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT´S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-Being at Different Life Stages 10  
       
           
       
Professional Development in Practice IV 15  
       
           
       
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Advanced Finnish 5  
         
           
     
Initial Test in Swedish 0                                    
Svenska i vården 5                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Initial Test in Finnish 0                                    
INNOVATIVE AND EFFECTIVE NURSING
                                   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10  
         
           
     
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5  
         
           
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15  
         
           
     
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Career Planning: Tools for Professional Development 2
     
           
           
Career Planning: Work Search and Work in the Future 2  
       
           
       
Career Planning: Working Life Competences 1    
         
           
   
Bachelor's Thesis 15  
         
           
     
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5  
         
           
     
12787105275325510052753255100
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
                                   
Introduction to Social and Health care Finnish 5                                    
Tehosta viestintääsi 5                                    
Intermediate Finnish 5                                    
Participation in Voluntary Work 0                                    
Nursing Documentation 5                                    
Finnish for Working Life 5                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 127 87 1 0 52 75 32 55 1 0 0 52 75 32 55 1 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.