OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS (NTY2), LAUREA YHTEINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, K20, YHTEINEN, NTV220KAP TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K20, TIKKURILA, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus, K20, yhteinen, NTV220KAP Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, K20, Tikkurila, ryhmä 2

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5    
       
           
     
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10  
     
           
         
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska för tradenomer 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5  
     
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5  
     
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10    
         
           
   
Corporate Social Responsibility 5    
       
           
     
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5  
     
           
         
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15      
         
           
 
Harjoittelu 2 15      
         
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15      
           
           
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
265726.545.52636211115.530.5152636211115.530.515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 26 57 26.5 45.5 26 36 21 11 15.5 30.5 15 26 36 21 11 15.5 30.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn koulutus, K20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

NTV220KAP Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, K20, Tikkurila, ryhmä 2