OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > SSY2 SOSIONOMIKOULUTUS, LAUREA YHTEINEN
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

SSY2 Sosionomikoulutus, Laurea yhteinen
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot