OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLY2), LAUREA YHTEINEN > LIIKETALOUDEN YDINOSAAMISEN P2P-PROJEKTIT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden ydinosaamisen P2P-projektit

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää lukuvuosi 2022-2023 15          
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
         
Liiketoimintaosaamisen projekti 10
 
 
Markkinointiosaamisen projekti 10
 
 
20200200
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila lukuvuosi 2022-2023 15          
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
         
Liiketoimintaosaamisen projekti 10
 
 
Markkinointiosaamisen projekti 10
 
 
20200200
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää lukuvuosi 2022-2023 25          
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
         
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 1 15
 
 
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti 10
 
 
Johtaminen ja johtajuus 5
 
 
Laskentatoimi 10
 
 
40400400
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila lukuvuosi 2022-2023 25          
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
         
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti 10
 
 
Johtaminen ja johtajuus 5
 
 
Laskentatoimi 10
 
 
Kannattava liiketoiminta 10
 
 
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti 10
 
 
Johtamisen ja esimiestyön projekti 5
 
 
50500500
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää lukuvuosi 2022-2023 30          
SERVICE BUSINESS
(Valitaan opintoja 30 op)
         
Service Design and Sustainability Project 15
 
 
Digital Marketing and Sales Project 15
 
 
30300300
SERVICE BUSINESS, Tikkurila lukuvuosi 2022-2023 30          
Service business projektit
(Valitaan opintoja 30 op)
         
Service Design Project 10
 
 
Digital Service Business and Marketing Project 10
 
 
20200200
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 180 180 0 180 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä on liiketalouden P2P-opintojen (Hyvinkään ja Tikkurilan kampus) yhteinen opetussuunnitelma, joka sisältää projektit.