OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVA KOULUTUS > AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE (ROV), LAUREA TIKKURILA > AMK-OPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - SUUNTANA SOSIAALI- JA TERVEYSALA

AMK-opintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille - suuntana sosiaali- ja terveysala

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
SUOMEN KIELEN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN
         
Vuorovaikutus ja ohjaus hyvinvointialoilla 3
 
 
Opiskelun suomi 3
 
 
Työelämän viestintätaidot 3
 
 
Puheviestintä ja tiedonhaku 1
 
 
10100100
AMK-OPINTOJA TUKEVA KOULUTUS JA OHJAUS
         
Opiskeluvalmiudet, urasuunnittelu & työelämätaidot 2
 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät ja dokumentointi 1
 
 
IT-taidot 1.5
 
 
Matematiikka 1.5
 
 
Sosiaali- ja terveysalan perusteita 4
 
 
10100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 20 0 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK-opintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille – suuntana sosiaali- ja terveysala (20 op) on tarkoitettu henkilöille, jotka tavoittelevat opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Koulutuksen tavoitteena on madaltaa maahanmuuttajien kynnystä hakea AMK-opintoihin ja helpottaa heidän työllistymistään. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden suomen kielen osaamista ja esitellä monialaisesti sosiaali- ja terveysalan perusteita. Koulutus on suunnattu Suomessa asuville maahanmuuttajille.

Koulutus painottuu suomen kielen opintoihin (lähtötaso A2) 10 op, ja se sisältää myös ammatillisia teoriaopintoja 10 op. Teoriaopinnoissa opiskellaan urasuunnittelua, työelämätaitoja, asiakaspalvelua, puheviestintää, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä, sähköisiä viestimisjärjestelmiä, matematiikkaa, tiedonhankintaa, hoitamisen taitoja, ihmisen elimistön ja rakenteen toimintaa, ravitsemusoppia, työpajatyöskentelyä sekä koulutuksien hakuprosesseja. Lisäksi koulutus sisältää tutustumiskäyntejä sosiaali- ja terveysalan ympäristöihin ja monialaisia asiantuntijavierailuja. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muokata koulutettavien toiveiden ja ammatillisten suuntauksien mukaisesti.