OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > DRAAMATARINAT OPETUKSESSA, TÄYDENNYSKOULUTUS (UZY), LAUREA > DRAAMATARINAT OPETUKSESSA, DRAAMATARINAT OPETUKSESSA TÄYDENNYSKOULUTUS TIKKURILA
Täydennyskoulutus

Draamatarinat opetuksessa, Draamatarinat opetuksessa täydennyskoulutus Tikkurila

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
Draamatarinat opetuksessa 5
 
 
55050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5 5 0 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Draamatarinat opetuksessa

OPH:n rahoittama täydennyskoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.
”Draamatarinat opetuksessa” -koulutuksessa opitaan tarinoiden ja draaman yhdistämistä pedagogiseksi toiminnaksi, joka palvelee varhaiskasvatuksen oppimisen alueita, esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia ja 1 -2 luokkien eheytettyä opetusta. Koulutus on rakennettu siten, että draaman työtapojen kokeilu ja soveltaminen alkaa pienin askelin omien ryhmien kanssa ensimmäisen lähijakson jälkeen. Koulutus antaa konkreettisia työtapoja vahvistaa lasten leikkiä, mielikuvitusta, ilmaisun eri muotoja sekä sosiaalisia taitoja draamatarinoiden kautta. Osallistujien oma luovuus vahvistuu ja tarinallisuuden ja draaman
työtapojen yhdistäminen tulee luontevaksi pedagogiseksi käytänteeksi. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena,
lähiopetuksessa painottuu oma osallistuminen ja kokemuksellinen oppiminen, verkossa olevat etätehtävät syventävät
teoreettista ja käytäntöön soveltavaa osaamista.

Draamatarinat opetuksessa täydennyskoulutus Tikkurila