OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > GAS, GOAL ATTAINMENT SCALING, TÄYDENNYSKOULUTUS (UXV2), LAUREA TIKKURILA > GAS, GOAL ATTAINMENT SCALING, TÄYDENNYSKOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Täydennyskoulutus

GAS, Goal Attainment Scaling, täydennyskoulutus, Laurea Tikkurila

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
GAS, Goal Attainment Scaling 3
 
 
33030
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3 3 0 3 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

GAS, Goal Attainment Scaling, on kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen mittaamisen menetelmä. Sen avulla kuvataan konkreettisia, mitattavia ja merkityksellisiä muutoksia kuntoutusasiakkaan elämässä. GAS on asiakaslähtöinen ja moniammatillinen menetelmä.