OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > GAS, GOAL ATTAINMENT SCALING, TÄYDENNYSKOULUTUS (UXV2), LAUREA TIKKURILA
Täydennyskoulutus

GAS, Goal Attainment Scaling, täydennyskoulutus (UXV2), Laurea Tikkurila
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 3 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot