OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS (UXG2), LAUREA OTANIEMI > KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS, TÄYDENNYSKOULUTUS, OTANIEMI, UXG220SU2 KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS, S20, OTANIEMI
Täydennyskoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus, täydennyskoulutus, Otaniemi, UXG220SU2 Kokemusasiantuntijakoulutus, S20, Otaniemi

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kokemusasiantuntijakoulutus, täydennyskoulutus, Otaniemi

Yhteisvalmennus (5 op) on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla toimiville kokemusasiantuntijoille ja ammattilaisille. Valmennuksessa opitaan ymmärtämään, mitä kokemusasiantuntijuus on ja miten kokemusasiantuntijoiden ja sote-ammattilaisten välistä yhteistyötä rakennetaan. Kaikkien valmennukseen osallistujien kokemustietoa käytetään yhteisen oppimisen välineenä.

Tasavertaista jaettua asiantuntijuutta hyödynnetään yhä enemmän sosiaali- ja terveysalalla. Palvelujen kehittäminen moniammatillisessa työryhmässä asiakkaiden näkökulmasta on tehokas tapa kehittää nykyisiä toimintamalleja. Valmennuksessa hyödynnetään reflektoivaa prosessiluonteista oppimista sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Yhteisvalmennus sisältää aloitusorientaation, kuusi lähipäivää, itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä organisaation kehittämistehtävän parissa. Valmennuksen aikana kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa omassa yksikössä.

UXG220SU2 Kokemusasiantuntijakoulutus, S20, Otaniemi