OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > ULKOISEN PALVELUTOIMINNAN OPINNOT (UXV), LAUREA TIKKURILA > ORTOPEDINEN OSTEOPATIA
Täydennyskoulutus

Ortopedinen osteopatia

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 1 2 1
ORTOPEDINEN OSTEOPATIA AMK-TÄYDENNYS
                         
ORIENTAATIO AMK-OPINTOIHIN
                         
Tiedon hankinta ja tietotekniikka 1.5
   
       
       
Viestintä 1.5
   
       
       
Englanti 3
   
       
       
Työelämäruotsiin tutustuminen 3  
     
       
   
6306030060300
TIETOPERUSTAN RAKENTAMINEN
                         
Informaatio ja orientaatiot 1.5
   
       
       
Vieraat kulttuurit 1  
     
       
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö 1.5
   
       
       
Moniammatillinen toiminta 1  
     
       
   
Terveydenhuollon etiikka 1.5
   
       
       
4.5204.502004.50200
ASIANTUNTIJALUENNOT
                         
Mikrobiologia, immunologia & tautioppi 1.5
   
       
       
Sisätaudit ja Urologia 1.5  
     
       
   
Kirurgia 1.5  
     
       
   
Geriatria 0,25 ja infektiotaudit 0,75 1
   
       
       
Farmakologia 1.5  
     
       
   
Hengitys- ja verenkiertoelinten toimintahäiriöt 3  
     
       
   
Ruoansulatuselimistö ja ravinto-oppi 1.5
   
       
       
Gynekologia 1.5  
     
       
   
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0.75  
     
       
   
Silmätaudit 0.75  
     
       
   
Psykologia ja psykiatria 2  
     
       
   
Lääketieteen erityiskysymykset, neurologia 1  
     
       
   
413.504013.5004013.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 14.5 18.5 0 14.5 0 18.5 0 0 14.5 0 18.5 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.