OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TURVALLISUUSAUDITOINTI, TÄYDENNYSKOULUTUS (UTA), LAUREA LEPPÄVAARA
Täydennyskoulutus

Turvallisuusauditointi, täydennyskoulutus (UTA), Laurea Leppävaara
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 15 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot