Skip to main content

Risk management in organization and society (5 cr)

Code: TY00BM83-3006

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

40 - 50

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Petri Puhakainen

Teacher in charge

Petri Puhakainen

Groups

  • TYJ23SJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Objectives

Opiskelija osaa:
• johtaa turvallisuuden riskienhallintaprosessia
• soveltaa riskienhallintaa monialaisesti, vaihtelevissa konteksteissa ja erilaisissa organisaatioissa
• tunnistaa, ennakoida ja analysoida muuttuvan yhteiskunnan uusia haasteita riskienhallinnalle
• ymmärtää ja soveltaa organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa
• käynnistää ja ohjata organisaation riskienhallintaa muuttuvien sosiaalisten, taloudellisten, teknologisten ja globaalien haasteiden varalta

Grading scale

H-5