Skip to main content

Ethical Conduct and Decision-Making (5 cr)

Code: A9460-3009

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Development and Management of Empowering Working Methods in Health Care and Social Services (SYA7), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Annu Haho

Groups

  • SYA723KJ
    Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja reflektoida omia ja työyhteisön asenteita ja arvoja
- tunnistaa ja analysoida eettisiä ongelmia moniammatillisessa yhteistyössä, lähijohtamisessa ja organisaation kehittämisessä
- ratkaista eettisiä ongelmia ammattialan arvoja ja eettisiä teorioita hyödyntäen
- perustella eettisiä ratkaisujaan osana ammatillista päätöksentekoa ja johtamista
- ajaa potilaan tai asiakkaan oikeuksia
- käynnistää toimenpiteitä eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi

Grading scale

H-5