Skip to main content

Decision Making in Social Environments and Organizations (5 cr)

Code: A9394-3005

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

4 op

RDI proportion

3 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

21 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Behavioral Insights and Choice Architecture (HYV8), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Markus Kanerva

Teacher in charge

Markus Kanerva

Groups

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Objectives

Opiskelija osaa
- tunnistaa yksilön päätöksentekotilanteita, joissa päätöksentekijä toimii osana ryhmää tai vuorovaikutuksessa muiden kanssa
- syventää tietojaan ja osaamistaan sosiaalisen päätöksenteon eri aihepiireistä, kuten vastavuoroisuudesta, sitoutumisesta, sosiaalisista normeista, laumakäyttäytymisestä, ryhmäytymisestä sekä sosiaalisesta hierarkiasta
- analysoida päätöksentekijän sosiaalisia käyttäytymismalleja, kuten luottamusta, kilpailua ja yhteistyötä sekä reiluutta ja epäoikeudenmukaisuuden kaihtamista, sekä sosiaalipsykologian että peliteorian näkökulmista

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5