OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ (HYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ, YAMK, K17, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, yamk, K17, Leppävaara

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT
               
Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä 5
 
   
   
Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa 5
 
   
   
Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä 5
 
   
   
Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa 5  
   
   
Tuottavuuden parantaminen ja palvelukehitys käyttäytymistaloustieteen keinoin 5  
   
   
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa 5  
   
   
15151501515015
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
   
   
Tutkimusviestintä 5
 
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5
 
   
   
20020002000
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
 
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
   
   
Verkostojen johtaminen 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
   
   
20020002000
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
 
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
15515051505
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 20 70 0 20 70 0 20

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.