OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS (NTV2), LAUREA TIKKURILA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S17, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, S17, Tikkurila

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5
       
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5
       
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
       
           
         
30000102000000102000000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5  
         
           
     
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
30500201005000201005000
SERVICE BUSINESS
                                   
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Design 10    
         
           
   
Corporate Social Responsibility 5  
         
           
     
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5  
       
           
       
020100001551000001551000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15    
           
           
 
Harjoittelu 2 15    
           
           
 
003000000030000000300
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
         
 
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15      
           
           
7261561115.50.51561115.50.515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 27 46 15 36 31 16 11 15.5 30.5 15 36 31 16 11 15.5 30.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.