OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHF2), LAUREA LOHJA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S15, LOHJA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S15, Lohja

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10
     
           
           
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
           
           
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
           
           
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Johtaminen hoitotyössä 5  
       
           
       
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5  
       
           
       
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15  
       
           
       
035000035000000350000
TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN JA HYVINVOINNIN TEKIJÄKSI
                                   
Visionäärinen johtaminen 10    
         
           
   
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 10    
         
           
   
Hyvinvointi kilpailuetuna 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
           
   
Asiantuntijana kliinisessä hoitotyössä 5    
         
           
   
Kokonaisvaltaisen hoidon kehittäjänä muuttuvissa toimintaympäristöissä 10    
         
           
   
005500000550000005500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15  
       
           
       
722107022010070220100
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 87 56 0 67 0 87 0 56 0 0 67 0 87 0 56 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.