OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS (NTA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K18, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, K18, Leppävaara

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5    
         
           
   
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10  
     
           
         
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
201050201000500201000500
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5  
     
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5  
     
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
102000102000000102000000
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5  
       
           
       
020100002010000002010000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15  
   
     
   
Harjoittelu 2 15  
   
     
   
01515007.57.57.57.50007.57.57.57.500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15  
     
       
   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
   
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
     
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
6121206111660061116600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 77 42 0 36 38.5 38.5 23.5 18.5 0 0 36 38.5 38.5 23.5 18.5 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.