OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > NTV2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

NTV2 Tietojenkäsittelyn koulutus, Laurea Tikkurila
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot