OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > JOHDATUS KOSMETIIKAN KEMIAAN, TÄYDENNYSKOULUTUS (UKV3), LAUREA TIKKURILA
Täydennyskoulutus

Johdatus kosmetiikan kemiaan, täydennyskoulutus (UKV3), Laurea Tikkurila
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 3 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot