OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > UKV3 JOHDATUS KOSMETIIKAN KEMIAAN, TÄYDENNYSKOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Täydennyskoulutus

UKV3 Johdatus kosmetiikan kemiaan, täydennyskoulutus, Laurea Tikkurila
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 3 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot