OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > TÄYDENNYSKOULUTUS

Täydennyskoulutus

TÄYDENNYSKOULUTUS

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

SU00BU10 Basics of Finnish Early Childhood Education and Care 10 op
MU00BU17 Digitaalisen markkinoinnin ja jäsenkokemuksen kehittäminen 5 op
SU00BU79 Kielitietoinen opetus aineenopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa 5 op
SU00BU19 Luonnostani digisti - digitaalisen tasa-arvon lisääminen varhaiskasvatuksessa 2 op
SU00BU18 Mentalisaatio - osaamista kiusaamisen ehkäisyyn 1 op