OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LOPPUKEVÄÄN OPINNOT (OPETUSKIELI SUOMI)
Tarjontakorit

Loppukevään opinnot (opetuskieli suomi)

VKON6ILMO

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean suomenkieliset opinnot, joissa on loppukevääseen 2021 ajoittuvia toteutuksia.

Ilmoittautuminen tapahtuu Pakissa, HOPS -> Ilmoittautumiset.

Loppukevään opinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.3.-31.7.2021. Ilmoittautuminen näihin opintoihin on 8.2.-14.2.2021 välisenä aikana.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

LIIKETALOUDEN OPINNOT
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0352 Talouden tarkastus 5 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
B0231 Työoikeus 5 op
R0342 Talouden tietojärjestelmät 5 op
TO00BI89 Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 10 op
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
TIETOJENKÄSITTELYN OPINNOT
E9955 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5 op
TO00BL79 Ohjelmistotestauksen perusteet 5 op
TO00BR57 Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5 op
PALVELULIIKETOIMINNAN OPINNOT
A9220 Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10 op
TO00BN60 Palvelutuotannon esimiestyö 5 op
TP00BQ94 Syväsukellus mietojen alkoholijuomien maailmaan 2 op
SOSIAALIALAN OPINNOT
R0370 Kohtaamistaiteen perusteet 5 op
R0383 Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10 op
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
V1624 Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAN OPINNOT
R0272 Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5 op
R0405 Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
V1664 Kriminologian perusteet 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
TO00BL64 Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5 op
YHTEISET OPINNOT
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
01535 Stressinhallinta 5 op
KIELIOPINNOT
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0097 Työelämän espanja 2 5 op
TO00BL61 Viron kielen perusteet 2 5 op