OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LOPPUKEVÄÄN OPINNOT (OPETUSKIELI SUOMI)

Loppukevään opinnot (opetuskieli suomi)

VKON6ILMO

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean suomenkieliset opinnot, joissa on loppukevääseen 2022 ajoittuvia toteutuksia.

Ilmoittautuminen tapahtuu Pakissa, HOPS -> Ilmoittautumiset.

Loppukevään opinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.3.-31.7.2022.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

LIIKETALOUDEN OPINNOT
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0352 Talouden tarkastus 5 op
R0342 Talouden tietojärjestelmät 5 op
R0013 Svenska för tradenomer 5 op
TO00BT97 Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet 5 op
B0211 Hallinto- ja kunnallisoikeus 5 op
B0214 Rikosoikeus ja prosessioikeus 10 op
R0302 Exporting Services 5 op
SOSIAALIALAN OPINNOT
V1620 Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5 op
R0366 Perhetyö 10 op
TO00BO49 Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5 op
R0206 Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5 op
R0413 Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5 op
R0405 Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5 op
R0370 Kohtaamistaiteen perusteet 5 op
TO00BR08 Lääkehoito sosiaalialalla 3 op
HOITOALAN OPINNOT
R0272 Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5 op
TO00BT75 Geroteknologia ikääntyneen asiakkaan tukena 3 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
TO00BR78 Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3 op
R0402 Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5 op
SH00BS88 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6 op
SH00BS89 Perioperatiivinen hoitotyö 6 op
AV00BT76 Työelämän digitaidot 3 op
R0197 Svenska i vården 5 op
SH00BS91 Lääkehoito ja lääkelaskut 3. 2 op
YHTEISET OPINNOT
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
KIELIOPINNOT
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
R0097 Työelämän espanja 2 5 op