OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LOPPUKEVÄÄN OPINNOT (OPETUSKIELI SUOMI)

Loppukevään opinnot (opetuskieli suomi)

VKON6ILMO

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean suomenkieliset opinnot, joissa on loppukevääseen 2021 ajoittuvia toteutuksia.

Ilmoittautuminen tapahtuu Pakissa, HOPS -> Ilmoittautumiset.

Loppukevään opinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.3.-31.7.2021. Ilmoittautuminen näihin opintoihin on 8.2.-14.2.2021 välisenä aikana.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

LIIKETALOUDEN OPINNOT
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0352 Talouden tarkastus 5 op
R0342 Talouden tietojärjestelmät 5 op
TO00BI89 Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 10 op
B0228 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
B0216 Svenska för juridisk expertis 5 op
R0013 Svenska för tradenomer 5 op
TO00BR05 Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5 op
TIETOJENKÄSITTELYN OPINNOT
E9955 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5 op
TO00BR57 Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5 op
PALVELULIIKETOIMINNAN OPINNOT
A9220 Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10 op
TO00BN60 Palvelutuotannon esimiestyö 5 op
TP00BQ94 Syväsukellus mietojen alkoholijuomien maailmaan 2 op
SOSIAALIALAN OPINNOT
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
V1624 Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
V1620 Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5 op
R0206 Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5 op
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAN OPINNOT
R0272 Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5 op
R0405 Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
V1664 Kriminologian perusteet 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
TO00BL64 Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5 op
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
TO00BO49 Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5 op
TO00BR81 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5 op
V1663 Ehkäisevä päihdetyö 5 op
TO00BR78 Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0413 Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5 op
TO00BQ76 Seikkaile sotepalveluviidakossa 1 op
YHTEISET OPINNOT
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
01535 Stressinhallinta 5 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
R0216 Service Design 10 op
TO00BR21 Tuutorointi 5 op
KIELIOPINNOT
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0097 Työelämän espanja 2 5 op
R0387 Työelämän venäjä 1 5 op