OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LOPPUKEVÄÄN OPINNOT 2020 (ILMOITTAUTUMINEN VIIKOLLA 6); SUOMENKIELISET OPINNOT
Tarjontakorit

Loppukevään opinnot 2020 (ilmoittautuminen viikolla 6); suomenkieliset opinnot

VKON6ILMO

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean suomenkieliset opinnot, joissa on loppukevääseen 2020 ajoittuvia toteutuksia.

Ilmoittautuminen tapahtuu Pakissa, HOPS -> Ilmoittautumiset.

Loppukevään opinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.3.-31.7.2020. Ilmoittautuminen näihin opintoihin on 3.2.-9.2.2020 välisenä aikana.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

LIIKETALOUDEN OPINNOT
A9176 Organisaatiokäyttäytyminen 10 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0352 Talouden tarkastus 5 op
TO00BL03 Asiakasymmärrys 5 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
R0357 Enterprise Systems 5 op
TIETOJENKÄSITTELYN OPINNOT
E9955 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op
E9969 Ohjelmistotestaus 5 op
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5 op
PALVELULIIKETOIMINNAN OPINNOT
A9220 Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10 op
A9132 Serviceinriktad svenska 5 op
SOSIAALIALAN OPINNOT
R0207 Hyvinvointi ja osallisuus 10 op
R0208 Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op
R0032 English in Social Services 5 op
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAN OPINNOT
R0272 Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5 op
R0273 Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5 op
R0405 Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5 op
R0413 Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
V1664 Kriminologian perusteet 5 op
YHTEISET OPINNOT
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
A9254 Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 5 op
KIELIOPINNOT
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0083 Espanjan kielen perusteet 1 5 op
R0097 Työelämän espanja 2 5 op
TO00BL60 Viron kielen perusteet 1 5 op
R0119 Saksan kielen perusteet 2 5 op