OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > AVOIN AMK
Tarjontakorit

Avoin AMK

AVOINAMK

Lisätiedot

Syksyn 2020 opintotarjonta ja opintojen aikataulut

Opinnot toteutuvat ajalla 1.8. - 31.12.2020. Tarjontakorin kautta näkyviin muina aikoina toteutuviin opintoihin/toteutuksiin ei voi ilmoittautua. Tarjonnasta poistetaan opintoja sitä mukaa, kun opiskelupaikat täyttyvät.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 3 - 60 op

Amk-opinnot/Bachelor's level studies
Kauneudenhoitoalan opinnot suomeksi
PK00BQ47 Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot 5 op
Kieliopinnot suomeksi
R0083 Espanjan kielen perusteet 1 5 op
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
R0116 Ranskan kielen perusteet 1 5 op
R0118 Saksan kielen perusteet 1 5 op
R0119 Saksan kielen perusteet 2 5 op
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0124 Venäjän kielen perusteet 2 5 op
TO00BL60 Viron kielen perusteet 1 5 op
Language studies in English
R0259 Intermediate Finnish 5 op
V1533 Advanced Finnish 5 op
R0079 Effective Writing in English 5 op
Liiketalous ja tietojenkäsittely, opinnot suomeksi
R0213 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 10 op
A9254 Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 5 op
R0214 Kannattava liiketoiminta 10 op
LK00BK54 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 9 15 op
LK00BK55 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 10 15 op
LK00BK58 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 13 15 op
R0183 Projektinhallinta ja viestintä 5 op
R0013 Svenska för tradenomer 5 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
TO00BI93 Työympäristöjohtamisen perusteet 5 op
YO00BJ04 YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) 15 op
HL00BN46 Yritysjuridiikka 5 op
R0210 Yritysjuridiikka 5 op
Business Management and Business Information Technology studies in English
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
R0218 Digital Service Business and Marketing 10 op
A9482 Management and Leadership 5 op
R0243 Professional Communication in English 5 op
TO00BN45 Robot and Chatbot Programming Basics 5 op
R0216 Service Design 10 op
Matkailu- ja ravitsemusalan opinnot suomeksi
A9126 Asiakassuhteiden johtaminen 5 op
ML00BJ53 Matkailu- ja tapahtumapalvelut 5 op
A9400 Ruokatapahtuman toteuttaminen 5 op
AV00BR24 Omavalvonnalla turvallisuutta palveluelämyksiin 3 op
Terveys- ja hyvinvointialan sekä sosiaali- ja rikosseuraamusalan opinnot suomeksi
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
R0272 Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5 op
R0188 Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op
G8286 Ihmisen elämänkulun vaiheet 5 op
01529 Kesytä esiintymisjännityksesi 5 op
R0364 Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10 op
TO00BQ68 Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5 op
01530 Opiskelutaidot ja -voimavarat 5 op
TO00BL95 Sovittelu ja restoratiivinen oikeus 5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
R0169 Valmentava matematiikka 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
Nursing, Social services and Correctional services studies in English
V1472 Basic Premises of Customer Work in the Social Care Sector 5 op
V1473 Dialogue, Encounters and Professional Interaction 5 op
R0191 English for Health Care 5 op
V1475 English in Social Services 5 op
01440 Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5 op
R0377 Well-being and Inclusion 10 op
V1362 Wellness at Work 5 op
Turvallisuus ja riskienhallinta, opinnot suomeksi
R0212 Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
TO00BN73 Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10 op
R0209 Liiketoimintaosaaminen 10 op
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
R0183 Projektinhallinta ja viestintä 5 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
TO00BN75 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10 op
HT00BN81 Tieto- ja kyberturvallisuus 5 op
TO00BN71 Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10 op
TO00BN77 Ympäristöriskien hallinta 5 op
HL00BN46 Yritysjuridiikka 5 op
HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op
Safety, Security and Risk Management studies in English
R0229 Business Processes 10 op
R0232 Profitable Business 1 5 op
R0243 Professional Communication in English 5 op
R0238 Project Management and Communication 5 op
HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op
Viestinnän opinnot suomeksi
R0254 Maineen johtaminen viestinnän keinoin 5 op
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
A9255 Visuaalisen viestinnän toteuttaminen 10 op
Communication studies in English
R0077 Developing Intercultural Competences 5 op
YAMK-opinnot/Master's level studies
HY00BO33 Introduction to Service Design Process and Methods Online 5 op