OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > AVOIN AMK
Tarjontakorit

Avoin AMK

AVOINAMK

Lisätiedot

Loppusyksyn 2020 opintotarjonta

Opinnot toteutuvat ajalla 1.10. - 31.12.2020. Tarjontakorin kautta näkyviin muina aikoina toteutuviin opintoihin/toteutuksiin ei voi ilmoittautua. Tarjonnasta poistetaan opintoja sitä mukaa, kun opiskelupaikat täyttyvät.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 3 - 60 op

Amk-opinnot/Bachelor's level studies
Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala
AV00BR70 Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito ja kosmetiikka-ala 2 op
TO00BO40 Johdatus kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alaan 5 op
PK00BQ46 Kemian perusteet 5 op
PK00BQ47 Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot 5 op
Kieliopinnot suomeksi
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
Liiketalous ja tietojenkäsittely, opinnot suomeksi
R0243 Professional Communication in English 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
TO00BQ92 Yrittäjyys osana uraa 5 op
AV00BR69 Kurkistuskurssi: Verkkosivujen kehittäminen 2 op
Matkailu- ja ravitsemisala
AV00BR65 Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op
Terveys- ja hyvinvointialan sekä sosiaali- ja rikosseuraamusalan opinnot suomeksi
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
R0135 Lastentaudit 1 op
TO00BQ76 Seikkaile sotepalveluviidakossa 1 op
TO00BR63 Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille 1 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
Nursing, Social services and Correctional services studies in English
01440 Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5 op
V1362 Wellness at Work 5 op
Viestinnän opinnot suomeksi
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5 op
Työelämätaidot
TO00BR97 Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op
TO00BR98 Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op
TO00BR99 Itsensä johtamisen työkalut 2 op
YAMK-opinnot/Master's level studies
A9506 Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa 5 op
Muu koulutus/Other education