OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > AVOIN AMK

Avoin AMK

AVOINAMK

Lisätiedot

Tutustu Laurean avoimen AMK:n opintotarjontaan verkkosivuillamme.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 3 - 60 op

Amk-opinnot/Bachelor's level studies
AV00BR70 Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito ja kosmetiikka-ala 2 op
Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala
TO00BO40 Johdatus kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alaan 5 op
PK00BQ46 Kemian perusteet 5 op
PK00BQ47 Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot 5 op
Kieliopinnot suomeksi
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
Liiketalous ja tietojenkäsittely, opinnot suomeksi
R0243 Professional Communication in English 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
TO00BQ92 Yrittäjyys osana uraa 5 op
AV00BR69 Kurkistuskurssi: Verkkosivujen kehittäminen 2 op
YO00BJ04 YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) 15 op
Matkailu- ja ravitsemisala
AV00BR65 Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op
Terveys- ja hyvinvointialan sekä sosiaali- ja rikosseuraamusalan opinnot suomeksi
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
R0135 Lastentaudit 1 op
TO00BQ76 Seikkaile sotepalveluviidakossa 1 op
TO00BR63 Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille 1 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
Nursing, Social services and Correctional services studies in English
01440 Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5 op
V1362 Wellness at Work 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
V1530 Mielenterveystyö 5 op
R0366 Perhetyö 10 op
AVOINAMK-1003 LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN 0 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0366 Perhetyö 10 op
R0367 Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10 op
AVOINAMK-1004 MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 op
TO00BS10 Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 5 op
V1642 Professional Educational Trip to the United Kingdom 5 op
TO00BL59 Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5 op
01542 Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2 op
01531 Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5 op
01490 Innovaatioprojekti I 5 op
01491 Innovaatioprojekti II 10 op
V1282 Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma 3 op
R0425 Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5 op
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
V1620 Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5 op
V1624 Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
V1664 Kriminologian perusteet 5 op
TO00BQ76 Seikkaile sotepalveluviidakossa 1 op
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
TO00BQ73 Johdatus suomalaiseen sosiaali – ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1 op
TO00BQ45 Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen 5 op
TO00BR63 Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille 1 op
V0152 Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä 2 op
TO00BR78 Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3 op
TO00BR81 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5 op
TO00BS58 eLulu: eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi 5 op
SH00BS61 Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0 op
Lastensuojelun työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus
TO00BS70 Sosiaalityön orientaatio lastensuojelun näkökulmasta ja lakisääteisyys 5 op
TO00BS71 Lastensuojelun prosessit ja palvelujärjestelmä 5 op
TO00BS72 Asiakastyön dokumentaation merkitys lastensuojelussa 5 op
TO00BS73 Perheiden kanssa tehtävä verkostotyö 5 op
TO00BS74 Erilaisten riippuvuuksien haitallisuus lapsiperheissä 5 op
TO00BS75 Mielen hyvinvoinnin haasteet lapsiperheissä 5 op
AVOINAMK-1005 MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 op
TO00BS10 Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 5 op
V1642 Professional Educational Trip to the United Kingdom 5 op
TO00BL59 Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5 op
01542 Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2 op
01531 Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5 op
01490 Innovaatioprojekti I 5 op
01491 Innovaatioprojekti II 10 op
V1282 Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma 3 op
R0425 Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5 op
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
V1620 Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5 op
V1624 Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
V1664 Kriminologian perusteet 5 op
TO00BQ76 Seikkaile sotepalveluviidakossa 1 op
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
TO00BQ73 Johdatus suomalaiseen sosiaali – ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1 op
TO00BQ45 Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen 5 op
TO00BR63 Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille 1 op
V0152 Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä 2 op
TO00BR78 Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3 op
TO00BR81 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5 op
TO00BS58 eLulu: eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi 5 op
SH00BS61 Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0 op
Lastensuojelun työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus
TO00BS70 Sosiaalityön orientaatio lastensuojelun näkökulmasta ja lakisääteisyys 5 op
TO00BS71 Lastensuojelun prosessit ja palvelujärjestelmä 5 op
TO00BS72 Asiakastyön dokumentaation merkitys lastensuojelussa 5 op
TO00BS73 Perheiden kanssa tehtävä verkostotyö 5 op
TO00BS74 Erilaisten riippuvuuksien haitallisuus lapsiperheissä 5 op
TO00BS75 Mielen hyvinvoinnin haasteet lapsiperheissä 5 op
Viestinnän opinnot suomeksi
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5 op
Työelämätaidot
TO00BR97 Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op
TO00BR98 Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op
TO00BR99 Itsensä johtamisen työkalut 2 op
YAMK-opinnot/Master's level studies
A9506 Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa 5 op
Muu koulutus/Other education
AV00BR24 Omavalvonnalla turvallisuutta palveluelämyksiin 3 op
AV00BT32 Digiyrittäjyyden perusteet, Osa 2 2 op
AV00BT33 Asiakasymmärrys menestystekijänä 5 op
AV00BT44 Mentalisaatio terveydenhoitajan työssä 0 op
AV00BT45 Alustatalous - Uusi tapa ansaita rahaa 1 op
V1530 Mielenterveystyö 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
TO00BS22 Tulevaisuusajattelu ja ennakointiosaaminen 5 op
AV00BS23 Yhteiskehittäminen liiketoiminnan kehittämisessä 3 op
AV00BS24 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 4 op
AV00BS25 Palvelumuotoilun sprint 3 op