Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointivaltio muuttuvassa maailmassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZY00BL14-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Ari Heikkinen
  • Teemu Rantanen

Ryhmät

  • ZYV423SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida hyvinvointivaltioon ja hyvinvointiyhteiskuntaan liittyviä keskeisiä haasteita ja muutossuuntia,
- osaa analysoida hyvinvointipolitiikan ja talouden suhdetta sekä vertailla erilaisia hyvinvoin-tivaltiomalleja ja niiden keskeisiä lähtökohtia ja
- tuntee sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen keskeiset periaatteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty