Siirry suoraan sisältöön

Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN52-3169

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Maarit Koskinen

Vastuuopettaja

Maarit Koskinen

Ryhmät

  • SSVOPS22
    Sosionomikoulutus, Avoin AMK, polkuopinnot, verkko-opinnot, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Verkkototeutus Canvas - digitaalinen verkko-oppimisen alustalla ja Zoom-etäyhteyden kautta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Canvas- verkkoalustalla esitellään materiaalit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson Canvas- työtilassa ilmoitetaan.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson Canvas- työtilassa ilmoitetaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson Canvas- työtilassa ilmoitetaan arviointi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson Canvas- työtilassa ilmoitetaan arviointikriteerit.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.