Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1 PKV220SN (15 op)

Toteutuksen tunnus: V1595-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoitoalan koulutus (SKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Nina Lahtinen

Vastuuopettaja

Nina Lahtinen

Ryhmät

  • PKV220SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- analysoida ja jäsentää oman työnsä sisältöä ja menetelmiä
- osallistua omalla panoksellaan harjoitteluyrityksen käytänteisiin ja kehittämistyöhön
- kehittää kosmetiikkaosaamistaan
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä

Toteutustapa

Harjoittelu työelämässä

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Toteutuu kokonaan työelämässä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoitteluaika 10.10. 22-19.12.22.
Harjoitteluseminaari 19.12.22

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

375h harjoittelu ja 25h paikan haku, tehtävä ja seminaari.

Sisältö ja sen jaksotus

Harjoittelu on ajoitettu lukujärjetykseen 10.10.22-16.12.22. Seminaari on 19.12.22 Ennen harjoittelun alkamista opiskelijan tulee etsiä itselleen harjoittelupaikka ja täyttää ja allekirjoittaa harjoittelusopimus.Harjoittelun ohjaajan kanssa sopimalla harjoittelun aikaa voi joustavasti muuttaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun käytännön tekeminen vaadittavassa laajuudessa 375+25 tuntia. Ohjeen mukaan tehty tehtävä ja harjoittelutodistus liitettynä tehtävän yhteyteen.Osallistuminen harjoitteluseminaariin sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

H
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin