Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajatyön kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BT24-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Anne Suvitie
  • Marja Vellonen

Vastuuopettaja

Riikka Ketonen

Ryhmät

  • STV222KA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida ajankohtaisen terveyden edistämisen työelämätehtävän tai -projektin
- hyödyntää erilaisia kehittämisen menetelmällisiä ratkaisuja ja innovoinnin tapoja sekä soveltaa niitä terveyden edistämisen intervention suunnittelussa
- viestiä kehittämistyöstään sen eri vaiheissa

Toteutustapa

Opetus Zoomissa sekä itsenäiset tehtävät

Opettajat:
Anne Suvitie, anne.suvitie@laurea.fi
Marja Vellonen, marja.vellonen@laurea.fi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetuksessa esitetty materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Campusonline-tarjonnasta Service Design 5 op- opintojakso, tai vastaava.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö toteutuu kehittämistehtävien kautta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Pakollinen osallistuminen orientaatiossa ja seminaarissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op =135h
kontaktiopetus 16,5h (sis. tiedonhankinnan opetuksen)
tehtävä 1. 27h 
tehtävä 2. ” Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä” 91,5h, arvioidaan arviointiasteikolla 1-5.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisältö:
Kehittämismenetelmät (esim. palvelumuotoilu)
Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä

Arviointiasteikko

H-5