Siirry suoraan sisältöön

Opiskelijasta asiantuntijaksi (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS81-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Pia Lahtinen
  • Pirjo Huikko

Vastuuopettaja

Hanna Vatanen

Ryhmät

  • SHG222SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- muodostaa kuvan sairaanhoitajan/terveydenhoitajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja ja suunnitella opintojensa etenemistä henkilökohtaisten tavoitteidensa suunnassa
- arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan opiskelun ja tulevan ammattinsa näkökulmasta
- arvioida ohjauksen ja tuen tarpeensa ja hakea tukea opinnoissaan
- soveltaa toimivan työyhteisön hyviä käytäntöjä työ- ja opiskeluympäristöissä
- puuttua epäammattimaiseen ja -eettiseen toimintaan työ- ja opiskeluympäristössä

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.
Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen osion suoritus alkaa ennakkotehtävällä, jonka teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluuu ryhmätapaamisia ja HOPS-keskusteluja, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden avulla.
Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Terveysalan messut, kongressit, työelämäkumppaneiden tapaamiset esim. avoimet ovet ym. ajankohtaiset tapahtumat, joihin on mahdollista osallistua opintojakson puitteissa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset HOPS –keskustelut lukukausittain joko kampuksella, videoneuvotteluna Zoomissa tai Teamsissa sopimuksen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Alustava arvio työtuntien jakautumisesta opintojaksolla (yht. 54h):
- Orientaatiopäivät ja tuutorointi, ryhmätapaamiset, ennakkotehtävä, opiskelusuunnitelma ja HOPS-keskustelut valmistautumisineen

Sisältö ja sen jaksotus

Ennakkotehtävä
HOPS -tehtävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista ja tehtävien tekemistä.

https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/Arviointikriteerit%20amk%20s2018-.pdf#search=arviointikriteerit