Siirry suoraan sisältöön

Tietoverkot ja tietoturva (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0242-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

40 - 50

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Seppo Koponen
  • Riku Salmenkylä

Vastuuopettaja

Seppo Koponen

Ryhmät

  • NKA222KA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tietoverkkojen rakenteita ja toimintaa seuraavien käsitteiden avulla: Lähiverkot, langattomat verkot ja internet
- kuvata IP-verkon ja keskeisten internet-protokollien toiminnan
- rakentaa ja ylläpitää lähiverkon peruspalveluja
- perustella tietoturvan merkityksen CIA-mallin avulla
- tunnistaa tyypillisiä organisaation tietoturvaan kohdistuvia uhkia
- rakentaa perustason tietoturvasuojauksen lähiverkolle

Toteutustapa

Verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina verkkoon tulevan aineiston tukena:
CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide 2nd Ed. ciscopress.com
CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide 2nd Ed. ciscopress.com (myös 3rd Ed.)
sekä opintojakson alussa ilmoitettavat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jolla on jo aiemmin hankittua osaamista tietoverkoista ja tietoliikenneprotokollista, voi keskustella HOT.menettelystä ja osaamisen näytöstä opettajien kanssa ennen opintojakson aloitusta tai viimeistään aloitustilaisuudessa tai sitä seuraavan viikon aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitustapaamiselle osallistuminen vahvistaa ilmoittautumisen. Jos osallistuminen on mahdotonta, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajiin ennen aloitustapaamista.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson sisältö pyrkii kattamaan tietoverkkojen yleiset perusteet. Tavoitteena on saavuttaa osaamisen taso, joka mahdollistaa tietoverkon tietoturvaan liittyvien uhkien ja haavoittuvaisuuksien arvioitia ja ennakointia. Sisältö on jaettu neljään teemaan, jotka alkavat yhteisillä tapaamisilla sekä jatkuvat verkossa yksin ja yhdessä työskentelemällä. Teemojen pituudet ovat noin neljä viikkoa, joten toteutus jaksottuu koko lukukauden ajalle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson aikana suoritettuihin tehtäviin. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin yhteisien tapaamisten aikana otetaan huomioon loppuarvioinnissa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojaksolla työskentelyyn ja/tai ei tee opintojaksolla annettavia tehtäviä vähintään tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa arvioiduissa tehtävissä tyydyttävää osaamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa arvioiduissa tehtävissä hyvää osaamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa arvioiduissa tehtävissä kiitettävää osaamista.
TAI
Opiskelija osoittaa arvioiduissa tehtävissä hyvää osaamista sekä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn ja keskusteluun opintojakson aikana..