Siirry suoraan sisältöön

ICT-toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0240-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Seppo Koponen
  • Outi Lappi

Vastuuopettaja

Seppo Koponen

Ryhmät

  • NKA222SA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää tietojärjestelmien kehittämis-, käyttöönotto- ja ylläpitoprosessit
- selittää tietojärjestelmien rakenteet ja toimintaympäristön
- tunnistaa tyypillisiä tietoturvaan kohdistuvia uhkia

Toteutustapa

Toteutustapa on verkkopainotteinen monimuoto.Toteutus perustuu verkko-oppimisympäristössä tehtäviin tehtäviin sekä tapaamisiin niin Laurea Leppävaarassa.kuin verkko-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pääosa opintojaksolla käytettävästä materiaalista julkistetaan opintojakson toteutuksen verkkoympäristössä. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson teemojen yhteydessä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla on työelämän edustajan vierailijaluento.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso perustuu teemoihin, jotka arvioidaan itsenäisinä ja samalla painolla opintojakson loppuarvioinnissa. Lähitapaamiset ja verkkotapaamiset ajoitetaan teemojen yhteyteen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin verkko-oppimisympäristön tehtävissä osoitettuun osaamisen kehittymiseen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson työskentelyyn tai ei suorita hyväksyttävästi opintojakson kaikkia teemoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut työskentelyyn lähitapaamisilla sekä suorittanut eri teemojen tehtävät keskimäärin tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on aktiivisesti osallistunut työskentelyyn lähitapaamisilla sekä suorittanut teemojen tehtävät keskimäärin hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on aktiivisesti ja kriittisesti osallistunut työskentelyyn lähitapaamisilla, sekä osoittanut verkko-oppimisympäristön tehtävissä keskimäärin kiitettävää osaamista.