Siirry suoraan sisältöön

Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BP20-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

31.12.2022 - 28.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYV7), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Antti Sekki

Vastuuopettaja

Antti Sekki

Ryhmät

  • HYV722SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- laskea pk-yrityksen keskeisimmät tunnusluvut
- tuntee yrityskaupan dynamiikan sekä kykenee määrittää pk-yrityksen arvon (tuotto- ja substanssiarvo)
- tuntee Suomen innovaatioekosysteemiin julkisen rahoituksen hakemisen näkökulmasta
- ymmärtää vastuullisen sijoittamisen perusperiaatteet pk-yrityksen kontekstissa

Sisältö ja sen jaksotus

Tavoite: Opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen eri instrumentit kokonaisvaltaisesti ja osaa hyödyntää niitä osana yrityksen kasvua. Tämä lisäksi opiskelija saa käsityksen vastuullisesta sijoitustoiminnasta, osana kasvuyrityksen kokonaisrahoitusta.

Sisältö: Kurssilla esitellään oman pääoman ehtoiset rahoitusmuodot (pääomasijoitus, business enkeli joukkorahoitus ja osaamispääomasijoittaminen). Tämän lisäksi opiskelija tutustutetaan käytössä oleviin lainarahoitusmuotoihin sekä oman taseen hyödyntämiseen osana innovatiivista rahoitusratkaisua. Julkisen ja yksityisen sektorin rahoitusmuotoja ja niihin vaikuttavia taustavoimia tarkastellaan vastuullisen sijoittamisen viitekehyksen kautta (ESG)

Kurssin jälkeen opiskelija;

- osaa laskea pk-yrityksen keskeisimmät tunnusluvut.
- tuntee yrityskaupan dynamiikan sekä kykenee määrittää pk-yrityksen arvon (tuotto- ja substanssiarvo).
- tuntee Suomen innovaatioekosysteemiin julkisen rahoituksen hakemisen näkökulmasta.
- ymmärtää vastuullisen sijoittamisen perusperiaatteet pk-yrityksen kontekstissa.

Arviointiasteikko

H-5