Siirry suoraan sisältöön

Työssä tapahtuva oppiminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: G800BP58-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.06.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Ryhmät

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- noudattaa omaan ammattitoimintaansa, potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä - tunnistaa lääkkeen määräämiseen liittyvän tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja vastuun sekä konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- toimii eettisesti korkeatasoisesti lääkkeitä määrätessään
- dokumentoi päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet tehtäväalueellaan
- arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon kiireellisyyttä ja niihin liittyvää lääkehoidon tarvetta sekä suunnittelee hoidon ja jatkohoidon ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- osaa lääkkeen määräämisen tehtäväalueellaan kliinisen päätöksenteon (erotusdiagnostiikka), perustaen sen potilaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin
- soveltaa monitieteellistä tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa lääkkeen määräämistä toteuttaessaan ja sitä kehittäessään
- toimii tehtäväalueellaan näyttöön perustuvien hoitosuosituksien ja – käytäntöjen mukaisesti
- hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan hoitajavastaanotolla
- varmistaa tiedonkulun kirjaten ja raportoiden systemaattisesti lääkehoidon ja siihen liittyvän hoitotyön toteutuksen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Tämä opintokokonaisuus on pääosin työssä tapahtuvaa oppimista, jossa edistetään oman uuden tehtäväkuvan muotoutumista. Tämän opintojakson aikana toteutetaan työssä tapahtuva osaamisen näyttö. Työssä tapahtuvaa oppimista ohjaa asiakastyön osalta lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, joka vastaa opiskelijan välittömästä ohjauksesta ja osallistuu työelämässä tapahtuvaan näytön arviointiin.