Siirry suoraan sisältöön

Kliininen hoitotyö (2 op)

Toteutuksen tunnus: G800BP56-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 27.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Vastuuopettaja

Jonna Suominen

Ryhmät

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustaa kliinisen päätöksenteon (erotusdiagnostiikka) tehtäväalueellaan potilaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin
- soveltaa monitieteellistä tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa lääkkeen määräämistä toteuttaessaan ja sitä kehittäessään
- arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon kiireellisyyttä ja niihin liittyvää lääkehoidon tarvetta sekä suunnittelee hoidon ja jatkohoidon ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- toimii tehtäväalueellaan näyttöön perustuvien hoitosuosituksien ja – käytäntöjen mukaisesti
- hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan hoitajavastaanotolla
- varmistaa tiedonkulun kirjaten ja raportoiden systemaattisesti lääkehoidon ja siihen liittyvän hoitotyön toteutuksen

Sisältö

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
Näyttöön perustuvat hoitosuositukset
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Sairauksien hoito ja seuranta
Lääkehoidonohjaus ja lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen
Sairaanhoitajan itsenäinen päätöksenteko lääkkeenmääräämisessä
Dokumentointi ja raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty