Siirry suoraan sisältöön

Farmakologia (11 op)

Toteutuksen tunnus: G800BP52-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.07.2023

Opintopistemäärä

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Vastuuopettaja

Jonna Suominen

Ryhmät

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

- Kykenee lääkkeitä valitessaan ja määrätessään soveltamaan tehokkaan, turvallisen, taloudellisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita
- hallitsee farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan niitä työssään
- ymmärtää ja kuvaa lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä
- hallitsee tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset
- tuntee yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet sekä osaa analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen
- osaa tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat

Sisältö

Farmakologia ja systemaattinen farmakologia:
- diabetes
- erityiskysymyksiä
- infektiosairaudet
- keuhkot
- mielenterveys ja ikääntyminen
- neurologia
- moniammatillinen yhteistyö
- ruuansulatus
- sydän
- TULES

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty