Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoidon etiikka ja juridiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: G800BP42-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen
  • Soile Juujärvi

Vastuuopettaja

Tiina Mäkelä

Ryhmät

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- noudattaa omaan ammattitoimintaansa, potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä
- tunnistaa lääkkeen määräämiseen liittyvän oman tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja vastuun sekä konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- toimia eettisesti korkeatasoisesti lääkkeitä määrätessään
- kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja päivittää säännöllisesti tehtäväalueensa diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan  
 

Sisältö

- Lääkkeen määräämistä säätelevät lait, asetukset ja säädökset - Ammatilliset arvot, etiikka ja vastuullisuus
- Sairaanhoitajan tehtäväalue ja asiantuntijuus lääkkeen määräämisessä
- Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ja riskien hallinta lääkehoidossa
- Laadunvarmistus lääkehoidossa
- Lääkkeiden määräämiseen liittyvä yhteiskuntavastuu sekä väestön terveyden edistäminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty