OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA (HYV2), LAUREA TIKKURILA > TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA, YAMK, K19, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K19, Tikkurila

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
ASIAKASLÄHTÖISYYS
               
Muuttuva kuluttaja ja asiakaskeskeisyys 5
 
   
   
Kehittyvät kumppanuudet ja liiketoimintamallit 5
 
   
   
Asiakaskannattavuus ja asiakaspääoman johtaminen 5
 
   
   
TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN
               
Tulevaisuuden johtaminen 5
 
   
   
Toimintaympäristön monitorointi 5
 
   
   
Visionäärinen johtaminen 5  
 
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
3525351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 25 35 15 10 35 15 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.