OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > OIKEUDELLINEN ERITYISOSAAMINEN JA OIKEUSMUOTOILU (HYD3), LAUREA VERKKOKAMPUS
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu (HYD3), Laurea Verkkokampus
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot